Maryann Abanobi, MD

Bác sĩ gây mê

6606 LBJ Fwy Suite 200

Dallas, TX 75240

972-715-5083

Gặp bác sĩ

Maryann Abanobi, MD cung cấp dịch vụ Gây mê và là nhân viên của Bệnh viện USMD tại Arlington.
Miles

Các đối tác gây mê của Hoa Kỳ của TX

Bệnh viện ở Dallas, TX

Đối tác gây mê Hoa Kỳ của Texas, PA

6606 LBJ Fwy

Suite 200

Dallas, TX 75240

Đã đóng cửa. Mở cửa Thứ Hai lúc 9 giờ sáng

Miles

Bệnh viện USMD tại Arlington

Bệnh viện ở Arlington, TX

Bệnh viện USMD tại Arlington

801 Xa lộ Liên tiểu bang 20

phim hoạt hình, TX 76017

Mở cửa 24 giờ hôm nay

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.