Eldrid Baez Matos, MD

Bác sĩ thận học

3571 W. Wheatland Rd Suite 101

Dallas, TX 75237-3461

972-274-5555

Gặp bác sĩ

Eldrid Baez Matos, MD cung cấp các dịch vụ Thận học và là nhân viên của Bệnh viện USMD tại Arlington.
Miles

Nhóm thận Dallas

Bệnh viện ở Dallas, TX

Nhóm thận Dallas

3571 W. Wheatland Rd

Suite 101

Dallas, TX 75237-3461

Đã đóng cửa. Mở cửa Thứ Hai lúc 9 giờ sáng

Miles

Bệnh viện USMD tại Arlington

Bệnh viện ở Arlington, TX

Bệnh viện USMD tại Arlington

801 Xa lộ Liên tiểu bang 20

phim hoạt hình, TX 76017

Mở cửa 24 giờ hôm nay

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.