Dịch vụ của Chúng tôi

Xem dịch vụ của chúng tôi

Phẫu thuật robot

Phẫu thuật robot

Các bác sĩ phẫu thuật sử dụng robot phẫu thuật có khả năng tạo các vết rạch nhỏ hơn, chính xác hơn cho các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và hiệu quả.
Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.