Hiện đang tuyển dụng Y tá đã đăng ký và Kỹ thuật viên phẫu thuật được chứng nhận

áp dụng ngay bây giờ

Bệnh viện USMD tại Arlington được công nhận Xuất sắc trong Phẫu thuật Ung thư Tuyến tiền liệt

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ tài chính

Nếu bạn không thể thanh toán toàn bộ hoặc một phần điều trị hoặc dịch vụ của mình tại Bệnh viện USMD ở Arlington, bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách điền vào đơn xin hỗ trợ tài chính. Thông tin về chính sách hỗ trợ tài chính và các liên kết đến đơn xin hỗ trợ tài chính có thể được tìm thấy bên dưới.

Tài liệu & Biểu mẫu Hỗ trợ Tài chính

Để biết thêm thông tin và để truy cập Bản tóm tắt Chính sách Hỗ trợ Tài chính cũng như Đơn xin Hỗ trợ Tài chính, vui lòng truy cập liên kết bên dưới:

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.