Hiện đang tuyển dụng Y tá đã đăng ký và Kỹ thuật viên phẫu thuật được chứng nhận

áp dụng ngay bây giờ

Bệnh viện USMD tại Arlington được công nhận Xuất sắc trong Phẫu thuật Ung thư Tuyến tiền liệt

Tìm hiểu thêm

Đánh giá nhu cầu sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện USMD tại Arlington dành riêng để xác định và giải quyết các nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi tự hào phục vụ. Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để xem và tải xuống các báo cáo sau:

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.