Dịch vụ của Chúng tôi

Xem dịch vụ của chúng tôi

Tiêu hóa

Phẫu thuật ruột kết và trực tràng

Chúng tôi cung cấp các kỹ thuật phẫu thuật thay thế nội soi, nội soi và có sự hỗ trợ của robot để phẫu thuật đại tràng và trực tràng xâm lấn tối thiểu.

Phẫu thuật tiêu hóa

Các bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa của chúng tôi thực hiện nội soi, soi ruột kết và các thủ tục phẫu thuật để xác định và điều trị các tình trạng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.
Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.