Niraj Badhiwala, MD

Bác sĩ tiết niệu

811 W Interstate 20 Suite 1

Arlington, TX 76017

817-784-8268

Gặp bác sĩ

Niraj Badhiwala, MD cung cấp các dịch vụ Tiết niệu và là nhân viên của Bệnh viện USMD tại Arlington.
Miles

Trung tâm Ung thư & Tiết niệu USMD

Bệnh viện ở Arlington, TX

Phòng khám Tiết niệu Trung tâm Ung thư USMD Arlington

811 W Xa lộ liên tiểu bang 20

Suite 1

phim hoạt hình, TX 76017

Chỉ hẹn thôi.

Miles

Bệnh viện USMD tại Arlington

Bệnh viện ở Arlington, TX

Bệnh viện USMD tại Arlington

801 Xa lộ Liên tiểu bang 20

phim hoạt hình, TX 76017

Mở cửa 24 giờ hôm nay

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.