Hiện đang tuyển dụng Y tá đã đăng ký và Kỹ thuật viên phẫu thuật được chứng nhận

Ghi danh ngay

Bệnh viện USMD tại Arlington được công nhận Xuất sắc trong Phẫu thuật Ung thư Tuyến tiền liệt

Tìm hiểu thêm

Sobia Nabeel, MD

Bác sĩ chuyên khoa về ung thư học

811 W Interstate 20 Suite 132

Arlington, TX 76017

682-274-8181

Gặp bác sĩ

Sobia Nabeel, MD cung cấp các dịch vụ Ung bướu và là nhân viên của Bệnh viện USMD tại Arlington.
Miles

USMD Arl. Ung thư & Truyền dịch

Bệnh viện ở Arlington, TX

Trung tâm Truyền dịch và Ung thư USMD Arlington

811 W Xa lộ liên tiểu bang 20

Suite 132

phim hoạt hình, TX 76017

Chỉ hẹn thôi.

Miles

Bệnh viện USMD tại Arlington

Bệnh viện ở Arlington, TX

Bệnh viện USMD tại Arlington

801 Xa lộ Liên tiểu bang 20

phim hoạt hình, TX 76017

Mở cửa 24 giờ hôm nay

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.