Bệnh viện USMD tại Arlington được công nhận Xuất sắc trong Phẫu thuật Ung thư Tuyến tiền liệt

Tìm hiểu thêm

USMD Phòng khám Nam Arlington

811 W Interstate 20 Suite 120

Arlington, TX 76017

817-468-3393
817-468-8734

Giới thiệu về Cơ sở này

Các bác sĩ của chúng tôi có đặc quyền thực hiện các dịch vụ y tế tại Bệnh viện USMD ở Arlington. Để sắp xếp một cuộc hẹn hoặc để nói chuyện với một thành viên trong nhóm của chúng tôi, hãy liên hệ với bộ phận thực hành của chúng tôi ngay hôm nay.

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.