Mary Betterman, MD

Bác sĩ phóng xạ

1845 Precinct Line Rd Suite 209

Hurst, TX 76054

817-632-5803

Gặp bác sĩ

Mary Betterman, MD cung cấp các dịch vụ X quang và là nhân viên của Bệnh viện USMD ở Arlington.
Miles

Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực X quang, PA

Bệnh viện ở Hurst, TX

Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực X quang, PA

1845 Precinct Line Rd

Suite 209

đau đớn, TX 76054

Đã đóng cửa. Mở cửa Thứ Hai lúc 9 giờ sáng

Miles

Bệnh viện USMD tại Arlington

Bệnh viện ở Arlington, TX

Bệnh viện USMD tại Arlington

801 Xa lộ Liên tiểu bang 20

phim hoạt hình, TX 76017

Mở cửa 24 giờ hôm nay

Bệnh viện USMD tại Arlington liên doanh với Texas Health Resources và đáp ứng định nghĩa theo luật liên bang về bệnh viện do bác sĩ sở hữu. Các bác sĩ của nhân viên y tế hành nghề độc lập và không phải là nhân viên hoặc đại lý của bệnh viện. Một danh sách các chủ sở hữu bác sĩ có sẵn theo yêu cầu.